Bankroto centras

Juridinių asmenų bankrotas

Specifinis bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pat metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant įmonę nuo dar didesnių skolų, o kreditorius – nuo įsipareigojimų nevykdymo.

Įmonė, susidūrianti su finansiniais sunkumais, turinti pradelstų įsiskolinimų, gaunanti kreditorių raginimus dėl skolų grąžinimo, turi itin susirūpinti savo gerove. Tokia padėtis įmonėje turėtų kelti didelį susirūpinimą ir vadovui, kuriam tenka atsakomybė už laiku pareikštą prašymą teismui dėl bankroto procedūrų iniciavimo, o to neatlikus – teisinė atsakomybė.

Bankroto centras Jums gali padėti:
• Išsamiai atsakysime į rūpimus klausimus dėl bankroto proceso, jo iniciavimo, procedūrų;
• Įvertinsime įmonės mokumą, finansinę padėtį ir teisiškai patarsime galimus sprendimo būdus;
• Paruošime dokumentus dėl bankroto proceso ne teismo tvarka;
• Parengsime: pranešimus kreditoriams dėl nemokumo proceso inicijavimo ir pasiūlymus akcininkams dėl mokumo atkūrimo arba nemokumo proceso inicijavimo ar pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti.
• Parengsime prašymą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, pakeitęs iki tol galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo įstatymus.

Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, juridinis asmuo laikomas nemokiu, kai negali vykdyti prievolių, kurių vykdymo terminai yra suėję, ir (arba) juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Vidutiniškai bankroto procedūra trunka nuo 12 iki 24 mėnesių.

Bankroto dalyvių tikslai:
• Kreditorių – atgauti skolą iš bankrutuojančios įmonės turto;
• Skolininko (dažniausiai) – atkurti mokumą ir toliau vykdyti veiklą;
• Bankroto administratoriaus – apginti kreditorių interesus ir efektyviai vykdyti visas bankroto procedūras;

Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę:
• kreditoriai
• savininkas
• įmonės administracijos vadovas
• likvidatorius

Pareiškimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo teismui gali būti pateiktas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
• įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
• įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
• įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;
• įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;
• įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Bet kokiai įmonei paskelbus bankrotą, visą jos valdymą ir priežiūrą turi perimti teismo paskirtas bankroto administratorius. Tai gali būti tiek juridinis, tiek fizinis asmuo.

Bankroto administravimo paslaugos yra atsakingas darbas - jį atliekantis specialistas turi būti visapusiškai išsilavinęs, susipažinęs su įmonės valdymu, žinoti teisinius reikalavimus. Norint užtikrinti sklandų administravimo procesą reikia turėti gerą komandą, galinčia pasirūpinti įmonės vystymu, bendravimu su kreditoriais bei skolų išieškojimu.