Bankroto centras

Įmonių likvidavimas

Įmonių likvidavimas – tai viena iš juridinio asmens pasibaigimo būdų – juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro.

Likvidavimo procesas gali būti inicijuojamas dviem būdais:
• Savanoriškas likvidavimas – Bendroves direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas. Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse.
• Likvidavimas dėl bankroto – Įmonė likviduojama priverstinai, kai jai yra iškeliama bankroto byla ir įmonė pripažinama nemokia.

SVARBU! Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Bendrovė dėl bankroto likviduojama Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai sprendimą likviduoti bendrovę priima juridinių asmenų registro tvarkytojas, bendrovė likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.