Bankroto centras

Įmonių restruktūrizavimas

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, pakeitęs iki tol galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo įstatymus. Naujasis įstatymas pakeitė restruktūrizavimo bylų inicijavimo ir iškėlimo tvarką, restruktūrizuojamos įmonės, jos kreditorių ir nemokumo administratoriaus teises ir pareigas, restruktūrizavimo plano svarstymo, pritarimo ir tvirtinimo tvarką bei kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarką.

Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą restruktūrizavimo byla gali būti iškelta, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius 3 mėnesius, tačiau vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje, ir nėra likviduojamas dėl bankroto.

Šia įmonių restruktūrizavimo procedūra BŪTINA pasinaudoti tuo atveju, kai įmonė vykdo veiklą, turi laikinų finansinių sunkumų ir neįvykdytų prievolių, kurias ateityje galėtų įvykdyti.

Bankroto centras gali padėti:
1. Išsamiai atsakysime į visus iškilusius klausimus, konsultuosime.
2. Įvertinsime įmonės restruktūrizavimo galimybes, mokumą;
3. Paruošti įmonės restruktūrizavimo planą;
4. Paruošti procesinius dokumentus teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
5. Paruošti pasiūlymus akcininkams dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui, pranešimus kreditoriams dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo, pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti, susitarimus dėl pagalbos su kreditoriais;

Pareiškimas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo įmonė įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą.